تجربه کار در فضای استارت آپی در ایران

Date:22 Aug, 2019

تجربه کار در فضای استارت آپی در ایران

کانون ایرانیان دنشگاه تورنتو شما را به جلسه ” تجربه کار در فضای استارت آپ در ایران” با سحر جواهرحقیقی دعوت میکند.

سحر جواهر حقیقی در سال 2017 دوره دکتری خود را در دانشگاه تورنتو در سال به پایان رساند و به ایران بازگشت. او در حال حاضربه عنوان مدیر بخش تحقیق و توسعه فناوری شرکت هم¬آوا (Hamava.ir)در کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است. او همچنین نماینده بخش بین الملل بنیاد نخبگان در هم¬آواست که تسهیلاتی به ایرانیانی که قصد بازگشت به ایران یا همکاری هایی با شرکت ها و دانشگاههای ایرانی دارند را ارائه میدهد.
سحر جواهر حقیقی قصد در این جلسه از تجربیات خود از کار در هم¬آ¬وا و در فضای استارت آپ های ایران، و امکانات و زمینه های موجود برای همکاری بگوید.

زمان: Thursday, August 22 ,2019/6-8 pm
مکان: BA2165, Bahen Centre for Information Technology،40 Saint George Street،Toronto, ON M5S 2E4
** ثبت نام برای حضور در این جلسه الزامی است**

**شرکت در این برنامه برای عموم رایگان و آزاد می باشد.**
Register

Join our Telegram Channel: Telegram

Follow us on Instagram PageInstagram

Check out our FacebookFacebook

subscribe to our Newsletter Newsletter

Be part of our Membership: Membership


Receive updates about events and activities