دوره آموزشی تاریخ سینما با حسین معززی نیا

Date:30 Sep, 2019

دوره آموزشی تاریخ سینما با حسین معززی نیا

کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو برگزار می کند: دوره آموزشی تاریخ سینما با حسین معززی نیادوره ی آموزشی «تاریخ سینما» در دو دوره ی دوازده جلسه ای توسط حسین معززی نیا، منتقد و مدرس سینما برگزار خواهد شد. دوره اول به توصیف مهمترین تحولات صنعت و هنر سینما از بدو پیدایش در سال ۱۸۹۵ تا اواسط دهه ۱۹۵۰ می پردازد

زمان جلسات: دوشنبه ها، ۶-۹. اولین جلسه در ۳۰ سپتامبر برگزار می شود
مکان: Screening Room 1, Robarts Library
:زمانبندی برگزاری هر جلسه به اين ترتيب است

۱۸:۰۰ :شروع جلسه

ارائه بحث به مدت ۹۰ دقیقه

۱۹:۳۰ نمایش فیلم ها یا سکانس های منتخب

۲۰:۳۰ پرسش و پاسخ

۲۱:۰۰ پایان جلسه شهریه این دوره برای اعضای کانون ۸۰ دلار و برای بقیه افراد ۱۲۰ دلار می باشد. در ضمن، چنانچه هر یک از افرادی که ثبت نام کرده اند، پس از شرکت در اولین جلسه، از شکل اجرا یا محتوای جلسه رضایت نداشتند، کل شهریه بازگردانده خواهد شد

برای ثبت نام، لطفا شهریه دوره را برای   ایترنسفر کنید.

:عنوان هايی كه در دوه ی اول شرح داده خواهد شد از اين قرار است
   فعاليت های پيشگامان: برادران لومی ير، ژرژ ملی يس، ادوين اس پورتر –
   پيدايش فيلم های بلند داستانی: فيلم های ديويد وارك گريفيث –
  رواج كمدی های اسلپ استيك –
   ظهور مكتب های بزرگ عصر صامت: اكسپرسيونيسم، امپرسيونيسم، سوررئاليسم، مكتب مونتاژ شوروی –
   انتقال از عصر صامت به دوران ناطق –
   پيدايش ژانرها در سينمای آمريكا –
   مكتب رئاليسم شاعرانه در فرانسه –
   فعاليتهای سينماگران اروپايی در دهه ی ۱۹۳۰ –
  شكوفايی سينمای ژاپن در دهه ی  ۱۹۳۰ –
   تفكيك جريان توليد در سينمای آمريكا با ساخته شدن  بر باد رفته   و همشهری كين –
   سالهای طلايی دهه ی چهل هاليوود در طول جنگ جهانی دوم –
   آغازو پايان مكتب نئورئاليسم در ايتاليا –
   ظهور جريان مک كارتيسم –
   آغاز رقابت سينما با تلويزيون و رواج استفاده از پرده ی عريض و رنگ در سينما –

    رونق فيلم های وسترن و حماسی تاريخی در دهه ی  ۱۹۵۰حسین معززی نیا سابقه ی  ۲۵  سال تدریس نقد فیلم و   تاریخ سینما در مؤسسات آموزشی و دانشگاه های ایران را دارد و همین دوره را پیش از این در شهرهای تورنتو و كلگری برگزار كرده است

 : رزومه ی ایشان را می توانید در این لینك مشاهده كنید

Resume


Join our Telegram Channel: Telegram

Follow us on Instagram PageInstagram

Check out our FacebookFacebook

subscribe to our Newsletter Newsletter

Be part of our Membership: Membership

Receive updates about events and activities