سمینار آشنایی با مهارت های لازم جهت کاریابی

Date:04 Feb, 2019

سمینار آشنایی با مهارت های لازم جهت کاریابی

:کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو برگزار می کند
“سمینار “آشنایی با مهارت های لازم جهت کاریابی –
آشنایی با نکات کلیدی در تهیه رزومه و کاور لتر-
استفاده بهینه از ارتباطات و شبکه های اجتماعی-
نکات کلیدی در مصاحبه استخدامی-

Time: Monday, Feb. 4, 7-8:30 PM
Location: BA1200, Bahen Center for Information Technology, 40 St George St, Toronto, ON M5S 2E4

:لطفا جهت حضور در سمینار از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

Eventbrite


Iranian Association at University of Toronto organizes:
“Job Search Preparation” Seminar
– Key points in writing resume and cover letter
– Effective use of Networking and social media
– Key points in a job interview

Please RSVP through the following link:

Eventbrite

 

____________________________

Join our Telegram channel: Telegram
Check out our FacebookFacebook

subscribe to our Newsletter Newsletter

Receive updates about events and activities