مجمع عمومی سالانه و انتخابات کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو

Date:24 May, 2018

مجمع عمومی سالانه و انتخابات کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو

مجمع عمومی سالانه کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو

پنجشنبه، ۲۴ ماه می، ساعت ۶ بعدازظهر
سالن East Common Room مجموعه Hart House
Address: 7 Hart House Cir, Toronto, ON M5S 3H3

برنامه مجمع عمومی شامل سه بخش زیر خواهد بود:

الف- ارائه گزارش مختصری از برنامه‌های اجرا شده در سال گذشته – از ساعت 6 تا 6:45
ب- رای گیری برای بروزرسانی اساسنامه کانون – از ساعت 6:45 تا 7
پ- معرفی کاندیداها – از ساعت 7 تا 7:30
ت- انتخابات اعضای هیئت مدیره و کمیته اجرایی کانون – از ساعت 7:30 تا 8

ثبت نام برای انتخابات
در جلسه سالیانهٔ کانون، انتخاب هیئت مدیره و کمیته اجرایی به صورت جداگانه برای تعیین اعضای کمیته مدیران و اعضای کمیته اجرایی در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.

کاندیدا‌های علاقه مند به شرکت در انتخابات کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو باید از طریق فرم زیر ثبت نام کنند و بیوگرافی مختصری از خود را از طریق همین فرم برای کانون بفرستند:
https://goo.gl/forms/907fY6CGNgUy9G233

لطفا علاقه مندی خود را برای کاندید شدن در یکی از انتخابات هیئت مدیره و یا کمیته اجرایی اعلام نمائید. همچنین لطفا توجه نمایید که با توجه به قوانین گروه‌های فعال دانشگاه تورنتو، امکان کاندید شدن و امکان رای دادن در انتخابات هیئت مدیره تنها برای دانشجویان/اساتید/کارمندان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تورنتو وجود خواهد داشت. لذا از این گروه از علاقه مندان دعوت میشود که تنها برای هیئت مدیره ثبت نام نمایند. شرکت در انتخابات کمیته اجرایی برای همگان آزاد خواهد بود

آخرین روز ثبت نام: دوشنبه ۲۱ ماه می

The Annual General Meeting (AGM) of the Iranian Association at University of Toronto (IAUT) will be held on May 24, 2018 in East Common room, Hart house, U of T at 6pm.
This event will include:
1- A brief report of IAUT’s activities in 2017-2018 academic year
2- Ratification of updated constitution
3- Election for Board of Directors and Executive committee

Call for Nominations:
There will be two elections in AGM to choose members for both the Board of Directors (BoD) and the Executive Committee (Exec) of IAUT for 2017-2018 academic year (One year following the AGM).
Candidates must register here and includes a short autobiography, describing why they will be a good fit for the position:
https://goo.gl/forms/907fY6CGNgUy9G233

Enrollment Deadline: Monday, May 21, 2018
=================================
What is IAUT?
The Iranian Association at the University of Toronto (IAUT) is an independent, cultural, academic and social organization of UofT. IAUT seeks to preserve and promulgate Iranian cultural and intellectual heritage, facilitate communication and dialogue for the Iranian community and offer academic assistance to its members. IAUT actively works with other organizations to meet these goals.

Since its inception in 1999, IAUT has become one of the most trusted groups in Toronto’s Iranian community with a successful track record of organizing events related to Iranian culture and society. In recent years, IAUT has been promoting modern ideas of relevance to the long Iranian heritage, tradition and history.

Why Join IAUT?
Joining the team of IAUT executives is a unique opportunity to enhance your personal and professional network, improve your organizational and teamwork skills and to become an active member of the Iranian community. This experience will greatly enhance your university life experience!

Who is eligible to run / vote in the election?
Please note that candidacy for Board of Directors is ONLY limited to the University of Toronto community members (student, alumni, staff, and faculty). Candidacy for Executive Committee is open to all members of Iranian community.

Also, please note that according to the IAUT Constitution (determined by the University of Toronto), ONLY “associate IAUT members,” also known as the University of Toronto affiliates (i.e. student, alumni, staff, and faculty members), are eligible to vote for the Board of Directors’ candidates, whereas all members of the Iranian community can vote for their favorite Executive Committee candidates.

Receive updates about events and activities