مجمع عمومی سالانه کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو

Date:05 May, 2017

مجمع عمومی سالانه کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو

مجمع عمومی سالانه کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو

جمعه، 5 می، ساعت ۷ بعد از ظهر
سالن Debates Room مجموعه Hart House

برنامه مجمع عمومی شامل موارد زیر خواهد بود:

۱- ارائه گزارش مختصری از برنامه‌های اجرا شده در سال گذشته.
۲- انتخابات کمیته مدیران و کمیته اجرایی کانون
۳- رای گیری برای بروزرسانی اساسنامه کانون
۴- اجرای موسیقی

ثبت نام برای انتخابات:
در جلسه سالیانهٔ کانون، انتخاب کمیته مدیران و کمیته اجرایی به صورت جداگانه برای تعیین ۵ عضو کمیته مدیران و ۸ عضو کمیته اجرایی در سال تحصیلی 2017-2018 برگزار خواهد شد.

کاندیدا‌های می‌بایست بیوگرافی مختصری از خود را به صفحه فیس بوک کانون بفرستند. لطفا علاقه مندی خود را برای کاندید شدن در یکی از انتخابات کمیته مدیران و یا کمیته اجرایی اعلام نمائید. همچنین لطفا توجه نمایید که با توجه به قوانین گروه‌های دانشجویی دانشگاه تورنتو، امکان کاندید شدن و امکان رای دادن در انتخابات کمیته مدیران تنها برای دانشجویان/اساتید/کارمندان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تورنتو وجود خواهد داشت. شرکت انتخابات کمیته اجرایی برای همگان آزاد خواهد بود.

آخرین روز ثبت نام: دوشنبه 1 می

The Annual General Meeting (AGM) of the Iranian Association at University of Toronto (IAUT) will be held on May 5, 2017 in Debates room, Hart house, U of T at 7 pm.
This event will include:
1- A brief report of IAUT’s activities in 2016-2017 academic year
2- Election for Board of Directors and Executive committee
3- Ratification of updated constitution
4- Music Performance

Call for Nominations:
There will be two elections in AGM to choose members for both the Board of Directors (BoD) and the Executive Committee (Exec) of IAUT for 2016-2017 academic year (One year following the AGM). There are 5 positions available for the “IAUT Board of Directors” and 8 positions for the “IAUT Executive Committee”.
Candidates must send a message to our Facebook page that includes a short autobiography, describing why you will be a good fit for the position. In your message, please include whether you are applying “For the Board” or “For the Exec”.

Enrollment Deadline: Monday, May 1, 2017
=================================
What is IAUT?
The Iranian Association at the University of Toronto (IAUT) is an independent, cultural, academic and social organization of UofT. IAUT seeks to preserve and promulgate Iranian cultural and intellectual heritage, facilitate communication and dialogue for the Iranian community and offer academic assistance to its members. IAUT actively works with other organizations to meet these goals.

Since its inception in 1999, IAUT has become one of the most trusted groups in Toronto’s Iranian community with a successful track record of organizing events related to Iranian culture and society. In recent years, IAUT has been promoting modern ideas of relevance to the long Iranian heritage, tradition and history.

Why Join IAUT?
Joining the team of IAUT executives is a unique opportunity to enhance your personal and professional network, improve your organizational and teamwork skills and to become an active member of the Iranian community. This experience will greatly enhance your university life experience!

Who is eligible to run / vote in the election?
Please note that candidacy for Board of Directors is ONLY limited to the University of Toronto community members (student, alumni, staff, and faculty). Candidacy for Executive Committee is open to all members of Iranian community.

Also, please note that according to the IAUT Constitution (determined by the University of Toronto), ONLY “associate IAUT members,” also known as the University of Toronto affiliates (i.e. student, alumni, staff, and faculty members), are eligible to vote for the Board of Directors’ candidates, whereas all members of the Iranian community can vote for their favourite Executive Committee candidates.

Receive updates about events and activities