نقش تدوین در ساختار یک فیلم

Date:04 May, 2018

نقش تدوین در ساختار یک فیلم

گروه هنری موج نو با همکاری کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو برگزار می کند
“فیلم دیدن از نگاهی دیگر ”
نقش تدوین در ساختار یک فیلم
با مصطفی خرقه پوش ( تدوینگر فیلمهایی چون : لیلا ، درخت گلابی ،زیر پوست شهر، دو زن، لاک پشت ها هم پرواز میکنند، برادرم خسرو)
دراین جلسه که برای عموم علاقمندان به سینما طراحی شده در باره موضوعاتی چون : اهمیت تدوین در سینما،نقش تدوین درساختار و ریتم فیلم . بازیگری و تدوین ، ارتباط فیلمنامه و تدوین، صحبت خواهدشد و سکانس های منتخبی از کارهای مصطفی خرقه پوش همراه با توضیحات مربوطه به نمایش در خواهد آمد.
ورود به جلسه رایگان می باشد. به علت محدودیت جا الویت با افرادیست که زودتر در سالن حاضر میشوند.
Address: East Common Room, Hart House, University of Toronto, 7 Hart House Cir, Toronto, ON M5S 3H3

Receive updates about events and activities