IAUT Volleyball Game

Date:02 Dec, 2018

IAUT Volleyball Game

کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو برگزار می کند: بازی والیبال برای دانشجویان دانشگاه تورنتو
در این برنامه پس از نیم ساعت تمرین،‌ شرکت کنندگان تشکیل تیم داده و مسابقه می دهند.

*سطح بازی: Intermediate

زمان:‌ Sunday, December 2, 3-5pm
مکان: Field House Court 2, Athletic Center, 55 Harbord St, Toronto, ON M5S 2W6

**ظرفیت برنامه محدود می باشد. الویت با کسانی است که زود تر ثبت نام کنند.

.این برنامه رایگان می باشد،‌ و $5 هزینه ای که برای ثبت نام اخذ می شود به کسانی که در برنامه شرکت می کنند بازگردانده خواهد شد***
“Atlathic Centre” توجه داشته باشید که فقط دانشجویان دانشگاه تورنتو و کسانی که به

. دسترسی دارند می توانند در این برنامه شرکت کنند

برای ثبت‌نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:
Eventbrite
____________________________

Join our Telegram channel: Telegram
Check out our FacebookFacebook

subscribe to our Newsletter Newsletter

Receive updates about events and activities